Skip to main content

Posts

Her last portrait

I've been sorting family photos and documents and found this pencil drawing of Meta done in 1944 in Camp Ambarawa. It might have been done soon after she arrived in the camp because she looks quite well, though thinner in the face than could be seen in earlier photos.

The artist was Mrs D van den Palm. I wonder what happened to her. Perhaps she did not survive camp either.

Meta Peelen-Reith passed away in Camp Ambarawa on 25th August 1945.
Recent posts

A strange dream

During the night from 15 to 16 February 1945
I dreamed that Mary Ockhuyzen and us were adrift in a wild river. We, Annemarie, Gretel and I grabbed a boat and came ashore. She wanted to climb a wall on the shore but there were snakes everywhere and she didn't dare to climb up and she slid off into the river because she was tired. We looked everywhere but couldn't find her.

In de nacht van 15 op 16 Feb 1945 droomde ik dat Mary Ockhuyzen met ons in een woesten rivier dreef. We, An, Gr en ik pakten ons aan een boot vast en kwamen an land. Zij wilde een muurtje aan 't oever klimmen maar overal waren slangen en zij durfde er niet op en omdat zij moe was glee zij weg in de rivier. Wij zochten alles af maar vonden haar niet.

11 Aug 45

Reini is jarig - geen koffie op bed maar tante Rut ( Mevr Kersten) schuift ons een beker hete thee onder de klamboe. Reini, onze gedachten zijn bij jou geliefde jongste. God behoede jou! 26 jaar, een man ben je geworden in de gevangenschap. Wat breng…

Getting more comfortable and numbered

Maandag 24 April
De loods wordt opgeruimd en Gretel maakt een leuke bank uit planken en een met hooi gevulde tiker. Ik maak een hooikist voor onze kokerij eveneens uit een tiker met hooi gevuld.  We krijgen onze nummers. Ik heb No 22252 dus de twee laatste cijfers precies mijn leeftijd. A. heeft 53 Gretel heeft 54. Mevr Base 55.

Monday 24 April
The shed is tidied up and Gretel fashions a nice bench from timber and a tiker filled with hay. I make a haybox for our cooking also from a tiker filled with hay. We get our numbers. I have 22252 so the last two figures are exactly my age. A. gets 53 Gretel gets 54. Mrs Base 55.

Dinsdag 25 April
Weer iets nieuws. Alleen die zin hebben en krachtig genoeg moeten gras snijden and patjoelen!! Ik heb geen zin en vertik het.

Tuesday 25 April
Another new thing. Only those who want to and are strong enough have to cut grass and patjoelen!! I don't want to and refuse.


Strange dreams and a birthday

Dinsdag 18 April
Groot apel - er zal een Generaal komen voor de eed afname.

Tuesday 18 April.
Grand roll call - A General will come to take the oath.

Woensday 19 April
ik heb gedroomd dat er hier in de tuin een groote draak gevormd werdt door een kruisbesplant met de kruisbuis de kop vormde tezamen slangen een kroop onder mijn kleren over mijn shouder heen en koki haalde hem er uit. Ik hakte er een met een aril stuk.
Geillustreerd met pen tekening

I had a dream that here in de garden there was a large dragon which took shape in the gooseberry shrub  wtih the gooseberry as the head together with snakes of which one slithered under my clothes over my shoulders and koki pulled him out.  I chopped one up with an aril.
Illustrated with pen and ink drawing.

Vrijdag 21 April
Edith Hecher is jarig. Ik heb een beeldig bloemenmandje als corsage voor haar gehaakt. Van Mevr. de Bree kreeg ze een leuk olifantje uit een lap van Annemaries jurk gemaakt. het kind was er blij mee.
Geillustreerd met pen t…

Easter upheaval

Zondag 2 April
Ik neem het ervan vandaag en ga lekker in de tuin zitten.

Sunday 2 April
I'm having some time out today and relax in de garden.

Paaschzondag 9 April
Vroeg 's morgens de wasch ophangen. Pap slikken en gauw alles opruimen for de lezing na 't apel. Het was een goed paaschdag - goede woorden en gedachten. Kerk hadden we ook. Maar de dag begon vervelend. Baasje werd ziek naar 't ziekenhuis gebracht.

Easter Sunday 9 April.
Hang out the washing early this morning. Gulp down the porridge and quickly tidy away everything for inspection after roll call.  It was a good Easter Sunday - good words and thoughts. We also had church. But the day began badly. Baasje was taken ill to hospital.

Slipped between the pages a loose note:

26 Maart
9 uur aantreden
4 uur n.m. op de emper
Alles schoon
Wasch mag blijven hangen buiten. Na 't apel wordt er extra gekookte rijst uitgedeeld.

27 Maart
1/4 voor 9 aantreden
Hoeden en zwarte brillen bij 't verschijnen van ? afzetten. …

A resourceful woman

I asked Gretel how Meta managed to keep this diary when a few days after they entered camp they had to hand in all their paper. She explained that Meta had fashioned a kind of concealed apron that she wore and where she probably kept this little book. I thought it might have been an old recipe book and that because it wasn't blank it wasn't collected by the Japs. But Gretel tells how the women passed the time talking about food and their recipes and that Meta had written these in her book, with the names of the "owner" written beside it. Gretel also tells that the camp doctor warned against thinking and talking about food because it would activate stomach acid and with no food to digest, this would damage the stomach lining.

Gretel also related how resourceful Meta was - being a Customs Officer's daughter she knew a few tricks for getting stuff across the border. One story is about the time the family went on leave back to Germany and to attend a family wedding. …

Daily life in Camp

Maandag 20 Maart Zoo alleen alles hebben moeten doen - arme schatten.  Waarom moet toch alles zoo gebeuren. God willd het zeker zo heben. heeft hij mij die schrik willen besparen - of willde hij dat ik alles zoude verliezen dat waarde heeft b.v. alle waardevolle papieren die de meisjes vergeten hebben!!? En al mijn prachtige handwerken en al mijn silver.
Monday 20 March To have had to do everything alone - my poor darlings. Why is this happening. God must have wanted it this way. Did he want to spare me the shock - or did he want me to lose everything of value e.g. all the important documents the girls forgot to bring. And all my beautiful handcrafts and all my silver.
Dinsdag 21 Maart We beginnen de menschen te leren kennen - wij merken dat er een stroming is tegen de duitsche vrouwen!! Het raakt me niet en ik maak geen papier vuil met al de gesprekken over dat onderwerp!! Ik leerde echter heel wat aardige vrouwen kennen die ook voor een mof wat voelen! Er is hier wel een heel gemengd gez…